Hình ảnh tiến độ dự án Icon40 Hạ Long Bim Group Tháng 1/2023

Tiến Độ Dự án Icon40 Hạ Long

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN ICON40 HẠ LONG MỚI NHẤT 2023TỔNG HỢP TIẾN ĐỘ ICON40 HẠ LONG 2022 ĐẾN 2023 Tháng 1/2023 TGD Land cập nhật mới nhắt về tiến độ dự án Icon40 Hạ Long của Tập đoàn BIM Group từ lúc khởi công tháng 9/2021 đến lúc đi vào hoạt động và bàn giao…