TGD Land là đơn vị phân phối các dự án bất động sản uy tín tại Việt Nam. TGD Land đang triển khai chính tại khu vực miền Bắc gồm các tỉnh thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long, Vân Đồn, Quảng Ninh, Hưng Yên một số dự án được TGD Land đánh giá rất tốt về giá trị đầu tư và pháp lý bền vững tại Nha Trang, Hồ Chí Minh, Quy Nhơn. 

TGD Land cam kết chia sẻ và cập nhật thông tin chính xác từ phía Chủ đầu tư công bố và tính xác thực do đội ngũ nghiên cứu thị trường bất động sản tại Việt Nam. 

DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN MỞ BÁN 2024 | TGD LAND