Bảng giá Icon40 Hạ Long Bãi Cháy Mới Nhất

Bảng giá Icon40 Hạ Long Bãi Cháy

BẢNG GIÁ ICON40 HẠ LONG BÃI CHÁY MỚI 2023 Cập nhật mới nhất về bảng giá căn hộ Icon40 Hạ Long ngày 26/06/2023 và giá bán từng căn Icon Hạ Long được chủ đầu tư chính thức thông báo và bán đúng giá niêm yết được ban hành. Phòng Kinh doanh cập nhật bảng giá…