TNR Chí Linh Hải Dương

BẢNG GIÁ DỰ ÁN TNR CHÍ LINH HẢI DƯƠNG 2024 Tnr Star Chí Linh ( gọi tắt là Tnr Chí Linh ) là tổ hợp dự án đất nền Tnr Chí Linh Hải Dương với quy mô 8.6ha của cđt Đức Trí được Tnr Star triển khai xây dựng theo quy hoạch Khu dân cư…